Krediti za refinanciranje

Krediti za refinanciranje

Rijetko koje kućanstvo u Hrvatskoj nema ni jedan kredit. Stvarnost je zapravo puno drugačija jer su građani preopterećenim visokim životnim troškovima i premalim primanjima. Minimalno dva kredita postala su uobičajena za prosječnu hrvatsku obitelj. A takvo je stanje teško odražavati zato što s brojem kredita rastu i troškovi istih. Za svaki se naplaćuje naknada za obradu, javljaju se troškovi ovjere ugovora kod javnog bilježnika, moguća je i interkalarna kamata… Svi ti troškovi mogu doseći cifru i od nekoliko tisuća eura, ovisno o visini samih kredita.

Da bi tome doskočili, građani traže način kako kredite podvući pod jednu te istu obavezu. Riječ je o refinanciranju kreditnih obaveza. Refinanciranje podrazumijeva zatvaranje postojećih kredita novim kreditom. Tako na kraju ostaje samo jedna kreditna obaveza koju je lakše održavati nego nekoliko njih. Sve se češće refinanciraju i stambeni krediti osobito od promjena kamatnih stopa. Na taj se način smanjuje ukupna mjesečna rata.

Kakvi su to krediti za refinanciranje

Kreditne kuće su na tržište plasirale posebne mini kredite za refinanciranje. Njihova je zadaća podvlačenje i zatvaranje preostalih kreditnih obaveza. Cilj je olakšati kontrolu nad financijama i smanjiti troškove kreditiranja. Namijenjeni su radnicima i umirovljenicima, odnosno svima onima koji se trude održati financijsku urednost. Krediti za refinanciranje prvenstveno su namijenjeni zatvaranju velikih kredita poput stambenih kredita, dok se manja mogu uspješno sanirati brzim online kreditima, ekspresnim pozajmicama ili hitnim zajmovima.

Kako do krediti za refinanciranje

Krediti za refinanciranje sastavni su dio ponude i banaka i kreditnih kuća. Realizacija istih razlikuje se u načinu obrade i njezinoj brzini. Banke naime omogućuju podnošenje zahtjeva preko interneta, dok se ugovor potpisuje isključivo u poslovnicama. Kreditne kuće cijeli su proces prebacile online. Sve je gotovo u svega nekoliko minuta jer nema bespotrebnih međukoraka. Novac se kod kreditnih kuća isplaćuje u najduljem roku od 24 sata od podnošenja zahtjeva, dok se kod banka taj period može malo otegnuti ovisno o procjeni kreditne sposobnosti.

Kako sanirati manja dugovanja

Manji dugovi, minusi po tekućem računu i kreditne obaveze koje se približavaju kraju mogu se uspješno sanirati kratkoročnim online kreditima. Za takve stvari krediti za refinanciranje nisu potrebni već se to može riješiti na drugi način. Važno je samo pronaći najbolju opciju koju će vaš kućni budžet moći podnijeti bez nekakvog velikog opterećenja. Oni se baziraju na manjim iznosima i kratkim rokovima otplate što znači da ih se jako brzo može vratiti i po potrebi ponovno zatražiti. To je jedna od njihovih najvećih prednosti koja se klijentima posebno sviđa.