Najpovoljniji krediti

Najpovoljniji krediti

Kad se spominju krediti, ljudi automatski pomisle na dugoročne i skupe obaveze. No u posljednje vrijeme na tržištu su se pojavile povoljnije opcije kreditiranja. U moru najpovoljnijih kredita nije uvijek lako prepoznati one prave. Svi nude „najbolje“ kredite, ali ne uvijek pod jasno definiranim uvjetima. Usporedno s legitimnim financijskim tržištem buja i crno tržište. Često na letcima i internetskim oglasima pojavljuju raznorazne pozajmice bez ugovora. U hitnim situacijama rijetko tko o tome razmišlja, na što takve nelegitimne kreditne kuće i računaju. Bez ugovora i isplatom novca na račun i najpovoljniji krediti se mogu pretvoriti u najskuplje.

Stjecanje kontrole nad financijama prvi je korak do najpovoljnijih kredita

Kod odabira brzih kredita vrlo je važno voditi se vlastitim mogućnostima. Ljudi nerijetko nisu svjesni vlastitih prihoda i rashoda pa odabiru kreditne linije koje ne mogu redovno vraćati. Tako i najpovoljniji krediti postaju najskuplji. Prvi korak jest stjecanje kontrole nad financijskim stanjem, jedino tako možete odrediti koliki teret kredita možete podnijeti.

Što sve utječe na cijenu kredita?

Najbolji pokazatelj cijene kredita jest efektivna kamatna stopa. Ona u svojoj srži uključuje nominalnu kamatnu stopu, naknade i provizije koje klijent plaća banci. Naknade i provizije određuju banke i najčešće se plaćaju jednokratno. U promotivnim razdobljima banke klijente oslobađaju od naplate istih. Što je efektivna kamatna stopa povoljnija, to je i kredit povoljniji. No ona kao takva ne uključuje druge troškove koji su neizbježne kod kredita, naročito u bankama. Riječ o ovjeri javnih bilježnika i policama osiguranja koje banke traže kao instrument osiguranja. Kreditne kuće sve su to izbacile iz jednadžbe i ne zahtijevaju nikakve instrumente osiguranja ni ovjere.

Najpovoljniji krediti su oni koji nemaju dodatnih skrivenih troškova. Pod skrivenim troškovima je i interkalarna kamata koja podrazumijeva vrijeme koje banka koristi za „čuvanje“ novca prije njegove isplate. Riječ je o kamati koja se obračunava u razdoblju od odobrenja do iskorištenja kredita. Slično kao i s naknadom za obradu kredita, tijekom promotivnih razdoblja klijenti su oslobođeni plaćanja interkalarne kamate.

Kakav je stav kreditnih kuća o najpovoljnijim kreditima?

Najpovoljniji krediti omogućuju prijevremenu otplatu bez ikakvih penala. Na tom tragu kreditne kuće su osmislile cijelu paletu svojih proizvoda. Nema naknada za obradu kredita, nisu potrebne raznorazne ovjere ni skupi biljezi. Sve se obavlja preko interneta, što znači da je vrijeme maksimalno iskorišteno, a sami troškovi su svedeni na minimum. Novac se po obradi zahtjeva za kreditom, zajmom ili pozajmicom isplaćuje u najkraćem mogućem roku. Taj rok nikada nije dulji od 24 sata od podnošenja zahtjeva.